TEA: SÁNG TẠO BẮT ĐẦU TỪ LÒNG TIN

TEA: SÁNG TẠO BẮT ĐẦU TỪ LÒNG TIN
..Nếu ý tưởng đó đến vào lúc bạn còn là một CÔ/CẬU BÉ,
bạn có thể HÀNH ĐỘNG không???
Vào thời đó,
bạn TIN một cách chắc chắn..
Chẳng bao giờ quá trễ…,
bạn chỉ cần có một Ý TƯỞNG và làm nó xảy ra
Bạn vẫn CÓ THỂ,… nếu bạn TIN.
SÁNG TẠO bắt đầu từ LÒNG TIN…


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
DỪNG NGAY VIỆC THEO ĐUỔI ĐAM MÊ CỦA MÌNH LẠI ĐI
Tâm lý học là gì?
Bạn sẽ gặp rắc rối trong chọn bạn đời khi chưa hiểu bản thân
GIA ĐÌNH BẤT HÒA, CON CÁI CÓ CHỦNG VÂN TAY ARCH BỊ ĐÁNH RƠI KHẢ NĂNG “THIÊN TÀI”
Lịch sử nghiên cứu Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay
CHỦNG VÂN TAY NƯỚC NGƯỢC RL – Lê Giang
Nhân tố cơ bản giúp trẻ phát triển ngôn ngữ
Khi nào bố mẹ nên làm Sinh Trắc Vân Tay cho con?
Ứng dụng dấu vân tay trong cuộc sống
Thuyết học tập xã hội (Social Learning Theory)