Sống tích cực mỗi ngày: Thành thật với mình

Sống tích cực mỗi ngày: Thành thật với mình

Mình sai thì đồng ý rằng mình sai
Mình tham thì đồng ý rằng mình tham
Mình xấu tính thì đồng ý rằng mình xấu tính
Mình làm ăn phi pháp thì đồng ý rằng mình làm ăn phi pháp ..
Đừng bao biện.


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
Hiểu về tham vấn, tư vấn tâm lý
CHỦNG VÂN TAY UL – Lê Giang
Hiểu về tham vấn, tư vấn tâm lý
Muốn ăn nói cư xử khéo léo và thông minh, phải thuộc nằm lòng 25 quy tắc này!
Hướng nghiệp dựa trên tiềm năng bẩm sinh
Chỉ số thông minh sáng tạo CQ
Những dãy núi đẹp nhất thế giới
CHỦNG VÂN TAY LỬA KHÍ WE – Thúy Vinh
Tại sao chúng ta không thể hạnh phúc như một đứa trẻ?
Hướng nghiệp dựa trên tiềm năng bẩm sinh