Sống tích cực mỗi ngày: Tha thứ

Sống tích cực mỗi ngày: Tha thứ

Tha thứ là không còn chấp, hận trong lòng vì lỗi lầm của người gây ra cho mình

Tha thứ là thương yêu và cảm thông người lầm lỗi

Tha thứ là giữa mình và người vẫn là anh em, là bạn tốt của nhau.


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
4 cung Hoàng đạo bị ảnh hưởng xấu bởi hiện tượng Nhật thực một phần
Sai lầm lớn nhất tuổi 23
SONG TỬ/SONG NAM/SONG SINH – GEMINI (22/05 – 23/06)
Năng lực của bạn thế nào, thế giới trong tay bạn thế ấy
Câu chuyện về sự tha thứ
Hãy yêu những con người WE hay đa sầu đa cảm – Bích Liên
CHỦNG VÂN TAY NƯỚC NGƯỢC RL – Lê Giang
CÔNG CỤ KIỂM TRA TIỀM NĂNG BẨM SINH HỮU HIỆU NHẤT CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ
Một cô gái tâm linh
Khám phá 9 loại hình thông minh của bạn?