Sống tích cực mỗi ngày: Sống trong Thượng Đế

Sống tích cực mỗi ngày: Sống trong Thượng Đế

Thượng Đế là ánh sáng, là năng lượng sống tươi mới tràn ngập quanh ta và bên trong ta.
Thượng Đế là trí tuệ
Thượng Đế là tình yêu
Thượng Đế là tĩnh lặng

Đơn giản chỉ cần chấp nhận điều này và cảm nhận.


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
Cách để phát triển chỉ số cảm xúc EQ (Phần 2)
Tình yêu chân chính làm con người ta trẻ ra
Chỉ số thông minh vượt khó AQ
Sức mạnh của trí tuệ sáng tạo
Bài học từ câu chuyện Hạng Võ đốt thuyền, chặn đường rút lui
CÔNG NGHỆ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY
10 bài học đắt giá tuổi 20
5 SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ DẤU VÂN TAY RADIAL LOOP (RL)
CHỦNG VÂN TAY NÚI ARCH – Lê Giang
Thông minh kinh doanh BQ