Sống tích cực mỗi ngày: Sống theo kế hoạch của Chúa

Sống tích cực mỗi ngày: Sống theo kế hoạch của Chúa

Lạy Chúa

Ngày hôm nay con làm gì, xin Chúa dẫn lối cho con
Cả ngày mai và phần đời còn lại của con nữa
Xin Chúa dẫn lối cho con
Và con sẽ bình an trong Chúa
Và con sẽ yêu thương như Chúa yêu thương

Amen.


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
Thông minh giải trí EntQ
5 đức tính của cây cổ thụ cần học tập
Bí quyết bán hàng của bà bán ớt
CHỦNG VÂN TAY WC-WD-WI – Lê Giang
CHỦNG VÂN TAY WE – KẺ BỊ CHI PHỐI CẢM XÚC HAY NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG BẤT TẬN 
Trí thông minh là gì?
Truyền thuyết về các chòm sao và ý nghĩa
Tình yêu chân chính làm con người ta trẻ ra
CHỦNG NƯỚC NGƯỢC RADIAL LOOP – Thúy Vinh
Trưởng thành, đời dạy bạn những gì?