Sống tích cực mỗi ngày: Sống cho hiện tại

Sống tích cực mỗi ngày: Sống cho hiện tại

Đời sống là thực tại đang diễn ra ở đây bây giờ
Bạn đang nghĩ gì, đang làm gì, đang cảm xúc gì, đang ở đâu, với những ai, với điều gì …?
Đó là từng giây phút tạo nên cuộc đời bạn.
Quan sát mình từng phút
Khi giận biết mình giận, để bớt giận
Khi vui biết mình vui, để không quá vui
Khi cô đơn biết mình cô đơn, để không bị chìm đắm
Khi tự ái biết mình tự ái, để mình người lớn hơn
Khi không thành thật biết mình không thành thật, để hiểu mình hơn…
Chăm lo cho đời sống mình từng phút
Sống trọn vẹn ở đây, bây giờ.


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
PHƯƠNG PHÁP TRẮC NGHIỆM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP JONH HOLLAND
CHỦNG VÂN TAY WHORL WC, WD, WI – Thúy Vinh
Tất cả chúng ta đều là những người mang thương tích
Cách dạy con 2 tuổi thông minh
Con cái phát triển qua ngôn từ của cha mẹ
Phân tích khoa học về THÓI QUEN
Bố mẹ nên đọc trước khi quá muộn
Bạn thật sự muốn gì từ cuộc hẹn hò của mình?
Các phân ngành chính của tâm lý học
10 bài học đắt giá tuổi 20