Sống tích cực mỗi ngày: Ngay lúc này

Sống tích cực mỗi ngày: Ngay lúc này

Còn lúc nào khác để chúng ta sống nếu không phải ngay lúc này đây?

Chúng ta thở, chúng ta cảm xúc, chúng ta nghĩ …

Tất cả mọi điều đã xảy ra trong đời đều chẳng còn ý nghĩa. Tất cả những gì ở ngày mai đều không là ý nghĩa. Chỉ có lúc này, ngay lúc này là có ý nghĩa cho đời ta.

Tích tắc, tích tắc của sự sống


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
Tại sao chúng ta không thể hạnh phúc như một đứa trẻ?
Hướng dẫn tư vấn trang 10 vùng năng lực não bộ bẩm sinh
CHỦNG VÂN TAY WP/WL – Lê Giang
Vai trò của nước với não bộ
Bài học từ câu chuyện Hạng Võ đốt thuyền, chặn đường rút lui
CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CÁC VÙNG NÃO BỘ
Sức mạnh của niềm tin
Người trưởng thành là người biết tự chịu trách nhiệm
9 Lợi Ích Không Ngờ Từ Việc Đọc Sách Cho Trẻ
Nuôi dưỡng tình yêu học tập ở trẻ em