Sống tích cực mỗi ngày: Mình có phát triển?

Sống tích cực mỗi ngày: Mình có phát triển?

Mình có khiêm nhường hơn chút nào không?
Mình có thành thật hơn chút nào không?
Mình có can đảm hơn chút nào không?
Mình có rộng lượng hơn chút nào không?
Mình có điềm tĩnh hơn chút nào không?
Mình có yêu thương nhiều hơn không?
Mình có làm điều thiện nhiều hơn không?

Mỗi ngày xem mình có nhích hơn chút nào so với mình của ngày hôm qua không.


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
Truyền thuyết về các chòm sao và ý nghĩa
Cách dạy con 2 tuổi thông minh
CHỦNG VÂN TAY NƯỚC THUẬN UL – Thúy Vinh
Thuyết học tập xã hội (Social Learning Theory)
Sai lầm lớn nhất tuổi 23
ĐẶC TRƯNG CỦA DƯƠNG CƯU TRONG NGÀY SINH
Đặc tính của người học bằng Thị giác Visual
Tính cách những người sở hữu dấu vân tay WD
Dạy con kiểu nhật “5 phút thủ thỉ” và “cái ôm 8 giây”
Trí thông minh cảm xúc là gì mà bạn nhất định phải rèn luyện sớm nhất có thể?