Sống tích cực mỗi ngày: Khiêm tốn học hỏi

Sống tích cực mỗi ngày: Khiêm tốn học hỏi

Những điều chúng ta biết thật là ít so với vũ trụ bao la nhiều điều huyền bí này.
Biết đọc viết, tính toán, làm việc chuyên môn và một vài điều nữa, có vậy thôi.
Còn điều gì chúng ta chưa biết và không thể biết về loài người và về vũ trụ rộng lớn này?


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
Ứng dụng thuyết đa thông minh trong dạy học
Những câu chuyện về thành công…
Nguyên tắc Festinger
Ứng dụng thuyết đa thông minh trong dạy học
Trẻ em đang bị “bỏ rơi” trong 1000 ngày đầu đời.
Lăng Bác
Cơ sở cho học thuyết các loại hình thông minh của Howard Gardner
Yêu thương những góc tối bên trong mình
CHỦNG VÂN TAY WHORL WC, WD, WI – Thúy Vinh
Nguyên tắc “Đắc Nhân Tâm” cơ bản: Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong.