Sống tích cực mỗi ngày: Cảm ơn

Sống tích cực mỗi ngày: Cảm ơn

Ai làm ra áo cho bạn mặc?
Ai làm ra gạo cho bạn ăn?
Ai làm ra xe cho bạn đi lại?
Ai làm ra nhà cửa cho bạn ở?
Ai làm ra sách cho bạn đọc?
Ai nuôi dưỡng bạn lớn lên?
Ai cho bạn cái chữ?
Ai cho bạn trưởng thành?…
Thực mỗi chúng ta chỉ có công một phần nhỏ tạo lên cuộc đời mình.
Xin cảm ơn tất cả mọi người
Xin cảm ơn tất cả mọi điều
Đã tạo lên cuộc đời chúng ta.


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
Giáo dục sớm cho trẻ: Cha mẹ đừng để “tiền mất, tật mang”
Trải nghiệm Phú Quốc (Phần 1)
Một cô gái tâm linh
0 – 6 tuổi, giai đoạn “vàng” cho sự phát triển của trẻ
Mặt Trăng Nhân Mã
Sai lầm lớn nhất tuổi 23
10 bài học đắt giá tuổi 20
CHỦNG VÂN TAY UL – Lê Giang
Định nghĩa Siêu ngã (Superego) trong phân tâm học
Tâm lý học là gì?