Sống tích cực mỗi ngày: Bớt kiêu ngạo

Sống tích cực mỗi ngày: Bớt kiêu ngạo

Kiêu ngạo là một trong các tội lớn của con người mà Kinh Thánh nói đến. Châm ngôn có câu “Sự kiêu-ngạo đi trước, sự bại-hoại theo sau, Và tánh tự-cao đi trước sự sa-ngã.”

Kiêu ngạo là không khiêm tốn,

Kiêu ngạo là đề cao bản thân mình, cho rằng mình hơn người khác về mặt này, mặt kia rồi có những lời nói và hạnh động không hay.

Các bạn, quan sát mình thường xuyên để thấy con người kiêu ngạo của mình, và mài dũa bỏ nó đi.


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
Hướng dẫn tư vấn trang Não Trái – Não Phải
Thứ tự sinh trong gia đình ảnh hưởng đến tính cách của bạn
Cơ sở cho học thuyết các loại hình thông minh của Howard Gardner
CUNG BẠCH DƯƠNG/MIÊN DƯƠNG/DƯƠNG CƯU – ARIES (21/3-19/4)
KHI NÀO BỐ MẸ NÊN LÀM SINH TRẮC VÂN TAY CHO CON?
Tình yêu chân chính làm con người ta trẻ ra
12 bài luyện khả năng tập trung từ năm 1918
Tính cách bền vững như chủng vân tay Arch
Tất cả chúng ta đều là những người mang thương tích
CHỦNG VÂN TAY WE – KẺ BỊ CHI PHỐI CẢM XÚC HAY NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG BẤT TẬN