— Phía nam biên giới, phía tây mặt trời | Haruki Murakami –

Nhưng cuối cùng, dù cho có đi đến đâu, tôi vẫn cứ là chính tôi. Tôi vẫn tiếp tục phạm phải những sai lầm đó, gây đau khổ cho những người khác, và cho chính tôi.

— Phía nam biên giới, phía tây mặt trời | Haruki Murakami –


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
BỘ NÃO CON NGƯỜI THẬT KỲ DIỆU
Cung Mặt Trăng chi phối những gì ở mỗi người?
【Topic HOT】Các chủng vân tay đặc biệt
BỘ NÃO HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO?
Truyền thuyết về các chòm sao và ý nghĩa
Nuôi con bằng tiềm thức
CHỦNG VÂN TAY UL – Lê Giang
Nên làm sinh trắc vân tay ở đâu?
Tình yêu chân chính làm con người ta trẻ ra
Hướng nghiệp dựa trên tiềm năng bẩm sinh