Có 2 hiện tượng xã hội gần giống nhau được bàn rất nhiều trong tâm lý học xã hội:

Có 2 hiện tượng xã hội gần giống nhau được bàn rất nhiều trong tâm lý học xã hội:
(1) Sự phân tán trách nhiệm (the diffusion of responsibility): sự đóng góp của từng cá nhân sẽ giảm đi khi nhóm càng đông hơn.

Ví dụ: khi có một nhóm 2 người thì khả năng làm việc là 50/50 nhưng khi nhóm tăng lên 10 người thì khả năng là một số sẽ không làm (hoặc làm rất ít) còn phần lớn sẽ do một số ít thành viên làm.

(2) Hiệu ứng người ngoài cuộc (bystander effect): Càng có nhiều người chứng kiến một sự kiện thì khả năng tham gia của từng cá nhân sẽ giảm đi, họ chỉ bàng quan làm người ngoài cuộc. Hơi giống với hiện tượng trên, chỉ khác là ở trên có thể từng người vẫn có đóng góp, còn hiện tượng này thì không ai sẵn lòng làm nếu không có một ai đó tham gia làm trước (hoặc hô hào làm).

Ví dụ: có một vụ cướp, nếu không có một người dân la và đuổi theo thì tỉ lệ cao là hầu hết người chứng kiến mà không tham gia giúp đỡ nạn nhân.


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Trải nghiệm Sinh trắc vân tay cùng Humano
Có thể bạn quan tâm:
CUNG BẠCH DƯƠNG/MIÊN DƯƠNG/DƯƠNG CƯU – ARIES (21/3-19/4)
Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ trước tuổi đến trường (Kỳ 1)
CÔNG CỤ KIỂM TRA TIỀM NĂNG BẨM SINH HỮU HIỆU NHẤT CHƯA TỪNG CÓ TRONG LỊCH SỬ
LỰA CHỌN hay NỖ LỰC…
Muốn hay Thích
Quay về ký ức để hiểu rõ nhu cầu khao khát gắn bó trong tình yêu
Lựa chọn nghề sao cho phù hợp?
Sai lầm lớn nhất tuổi 23
Sức mạnh của niềm tin
Phương pháp Shichida giáo dục sớm cho trẻ (phần2)