Quan trọng hơn hết, dù bạn đang phải đối mặt với chuyện gì trong cuộc sống.

Điều tươi đẹp nhất vẫn là cách phản ứng của bạn với những nghịch cảnh cuộc đời

Bạn muốn Mạnh Mẽ hơn, Sâu Sắc, hay GIỎI hơn thì vũ trụ sẽ đưa cho bạn những bài tập khó hơn. Mọi thứ sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi bạn nhận được bài học cho riêng mình

Mỗi ngày bạn chỉ cần tiến bộ và tiến lên 1% so với ngày hôm qua thôi. Bạn sẽ tốt hơn mỗi ngày


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Có thể bạn quan tâm:
Nguyên tắc “Đắc Nhân Tâm” cơ bản: Muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong.
Thông minh kinh doanh BQ
5 lợi ích “KHÔNG TƯỞNG” của Sinh trắc vân tay!
Muốn hay Thích
Đặc tính của người học bằng Vận động Kinesthetic
CÔNG NGHỆ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY
Chỉ số đam mê PQ
Khám phá 9 loại hình thông minh của bạn?
CHỦNG VÂN TAY LỬA KHÍ WE – Thúy Vinh
Gần gũi thể xác phải xác định giới hạn