“Có một bộ tộc ở Châu Phi, khi một người làm gì đó sai, mọi người trong bộ tộc đó sẽ mang người đó đến trung tâm ngôi làng, nơi tất cả những người trong bộ tộc sẽ vây quanh người đó trong 2 ngày liên tiếp và chỉ nói về những điều tốt người đó đã từng làm trong quá khứ.

Những người này tin rằng bất kì ai sinh ra cũng đều là người tốt chỉ là không tránh được ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm, đây chính là lúc họ đang cần sự giúp đỡ nhất.

Vậy nên tất cả mọi người tập trung lại một nơi và kêu gọi người đó trở về với bản chất tốt đẹp của anh ta”

Hãy thử tưởng tượng nếu mình là người đó, cảm giác khi làm gì đó sai, không những không bị xa lánh, hắt hủi, chửi mắng hay miệt thị, ngược lại còn được tất cả những người khác chấp nhận và sẵn sàng tha thứ để mình có cơ hội được trở thành người tốt hơn?

Và, hãy tưởng tượng nếu mình đang đứng trong những người kia và chỉ được nói về những điều tốt người đó đã làm, trong suốt 2 ngày?

Hãy nhìn lại chúng ta?


Học Sinh trắc vân tay với Linda Nga tại: https://www.youtube.com/channel/UCMtMQuQttnVZ_ONIARchzvghttps://lindanga.com
Sinh trắc vân tay Humano : https://humano.vn
Kinh doanh Sinh trắc vân tay cùng Humano: https://humano.vn/nhuong-quyen/
Có thể bạn quan tâm:
Lịch sử nghiên cứu Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay
Cơ sở cho học thuyết các loại hình thông minh của Howard Gardner
HẤP THU VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN VAK – Thúy Vinh
Chủ nghĩa anh hùng (Heroism) theo góc nhìn tâm lý học
10 CHỈ SỐ THÔNG MINH CẦN BIẾT (IQ, EQ, CQ, AQ …)
Phương pháp Glenn Doman – giáo dục sớm cho trẻ ngay từ nhỏ
Chỉ số thông minh cảm xúc EQ
Phân tích khoa học về THÓI QUEN
💔 Quá trình phá hủy một đứa trẻ?
HẤP THU VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN VAK – Thúy Vinh